Frokostmøte Oscar – Verdihjulet OsloMet 18. sept 2018

Verdihjulet ruller og bidrar til økt verdiskaping for eiere og brukere av bygg Bli kjent med forskningsprosjektet Oscar, de viktigste […]

VH4

VERDIHJULET.NO

Delprosjekt 3 – Metoder og Verktøy Resultat: VERDIHJULET.NO  Verdihjulet er et hjelpemiddel for å strukturere aktiviteter som skal bidra til verdiskaping […]

Rapport fra delprosjekt 2 – Gjennomføringsmodeller- og prosesser

Rapport delprosjekt 2 – Gjennomføringsmodeller- og prosesser Delprosjektleder DP2  Tom Løkkeberg Resultater og konklusjoner: Virkemidler for å oppnå verdiskaping OSCAR DP2 finner at […]

Rapport fra delprosjekt 1 – Tidligfase

Rapport delprosjekt 1 – tidligfase Delprosjektleder DP1  Margrethe Foss Resultat: DP1 avdekker at det er omforent enighet i BAE-næringen om […]

Oscar ønsker Byggordboka.no velkommen!

Målet med Oscar er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for […]

OSCAR i Prosjektledelse

OSCAR har nådd forsiden av Prosjektledelse. I artikkelen fokuseres det mye på hva som er verdi og hvordan verdi skapes. […]

Rapporter fra Delprosjektene 1 og 2 er klare

OSCAR slipper rapportene fra Delprosjekt 1 om verdiskaping i tidligfase av prosjekter og Delprosjekt 2 om gjennomføringsmodeller og -prosesser.   […]

front-banner

To år har gått – Dette er verdi i byggeprosjekter!

Det er gått to år siden OSCAR ble satt i gang. Siden den gang har fokuset på verdi og verdiskaping […]

cib2016-illustrasjon

OSCAR leverer beste paper på internasjonal konferanse

Under CIB World Building Congress 2016, som ble avholdt i mai/juni i Tampere i Finland, stilte OSCAR med paperet “Contradictions […]

Eli Sofie Munthe-Kaas

OPS-master vant pris

Eli Sofie Munthe-Kaas har skrevet masteren “Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid”, i samarbeid med OSCAR. For […]

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326