oscarvalue

Oscarvalue.no under oppdatering

Sidene er for tiden under oppdatering og vil i løpet av våren få en ny struktur og funksjon i forbindelse […]

Oscar ønsker Byggordboka.no velkommen!

Målet med Oscar er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for […]

OSCAR i Prosjektledelse

OSCAR har nådd forsiden av Prosjektledelse. I artikkelen fokuseres det mye på hva som er verdi og hvordan verdi skapes. […]

Rapporter fra Delprosjektene 1 og 2 er klare

OSCAR slipper rapportene fra Delprosjekt 1 om verdiskaping i tidligfase av prosjekter og Delprosjekt 2 om gjennomføringsmodeller og -prosesser.   […]

front-banner

To år har gått – Dette er verdi i byggeprosjekter!

Det er gått to år siden OSCAR ble satt i gang. Siden den gang har fokuset på verdi og verdiskaping […]

cib2016-illustrasjon

OSCAR leverer beste paper på internasjonal konferanse

Under CIB World Building Congress 2016, som ble avholdt i mai/juni i Tampere i Finland, stilte OSCAR med paperet “Contradictions […]

Eli Sofie Munthe-Kaas

OPS-master vant pris

Eli Sofie Munthe-Kaas har skrevet masteren “Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid”, i samarbeid med OSCAR. For […]

Hvordan opplever du verdiskaping i byggeprosjekt?

Det er opprettet en spørreundersøkelse for delprosjekt 2 – Gjennomføringsfasen. I dette delprosjektet er vi interessert i å kartlegge hvilken betydning […]

Presentasjoner fra frokostmøte hos OEC 25.mai

Oscar-partner OEC gjennomførte frokostmøte 25.mai i Vika i Oslo. Er du nysgjerrig på hva som ble sagt? Du finner presentasjonene her.

Prosjekt Norge 11.februar

11.februar hadde Prosjekt Norge en partnersamling der funn så langt ble presentert: OSCAR Prosjekt Norge 11 februar

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326