header_image

Forskningen

Utvikling av kunnskap, metoder, verktøy, gjennomføringsmodeller og -prosesser  vil basere seg på omfattende studier (litteratursøk, intervjuer, spørreundersøkelser, workshops, case og kunnskaps- og erfaringsutveksling i nasjonale og internasjonale nettverk) som det ikke er praktisk eller økonomisk mulig å få gjennomført for partnerne uten betydelig forskningsinnsats og finansiell støtte. Uten handlingsrommet et etablert FoU-prosjekt gir vil ikke innovasjonen la seg realisere.

Forskningsarbeidet er tematisk delt i tre hovedgrupper:

Resultatet av forskningen vil bli publisert her fortløpende.

Flere artikler knyttet opp mot resultatene publiseres her. Studentoppgaver knyttet til OSCAR finnes under Tilgjengelige oppgaver.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326