header_image

Vitenskaplige artikler

Nedenfor er en oversikt over vitenskaplige artikler publisert i fagtidsskrifter og i forbindelse med flere konferanser hvor forskningen bak Oscar har vært presentert.

Oppgave Forfatter År
Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326