Funn

Utvikling av kunnskap, metoder, verktøy, gjennomføringsmodeller og -prosesser  vil basere seg på omfattende studier (litteratursøk, intervjuer, spørreundersøkelser, workshops, case og kunnskaps- og erfaringsutveksling i nasjonale og internasjonale nettverk) som det ikke er praktisk eller økonomisk mulig å få gjennomført for partnerne uten betydelig forskningsinnsats og finansiell støtte. Uten handlingsrommet et etablert FoU-prosjekt gir vil ikke innovasjonen la seg realisere.

Forskningsarbeidet er tematisk delt i tre hovedgrupper:

Ved å klikke på hver av delprosjektene vil du finne resultatene av hver av prosjektene.

Flere artikler knyttet opp mot resultatene finnes under Publikasjoner. Studentoppgaver som er gjennomført i tilknyttning til OSCAR finnes under student oppgaver.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326