header_image

Publikasjoner

Studenter og studentoppgaver har vært av stor betydning for forskningen i Oscar i tillegg til vitenskapelige artikler produsert av partnerne og presentert på konferanser og i faglige publikasjoner. Gjennom hele prosjektperioden har vi hatt stor produktivitet blant engasjerte studenter på Phd-, master- og Bachelor-nivå samt blant våre partnere. En oversikt over gjennomførte studentarbeider finner du her, mens du finner vitenskaplige artikler *her*.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326