header_image

Publikasjoner

Studentarbeider

Studenter og studentoppgaver har vært av stor betydning for forskningen i Oscar i tillegg til vitenskapelige artikler produsert av partnerne og presentert på konferanser og i faglige publikasjoner. Gjennom hele prosjektperioden har vi hatt stor produktivitet blant engasjerte studenter på Phd-, master- og Bachelor-nivå samt blant våre partnere. En oversikt over gjennomførte studentarbeider finner du her.

Vitenskaplige papers

Det er også produsert mange papers – vitenskaplige artikler som er presentert på konferanser både i innland og utlandet og som er publisert i tidsskrifter.  Vitenskaplige artikler finner du her.

Funnene fra Delprosjektene

DP1 Tidligfase  , DP2 Gjennomføringsmodeller og -prosesser  og DP3 Metoder og verktøy finner du her,

 

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326