Tilgjengelige oppgaver

Mange studenter ved HIOA, nå OsloMet, og NTNU har i løpet av sine studier bidratt til OSCAR med prosjektoppgaver, Bacheloroppgaver og Masteroppgaver.  Disse finner man gjengitt nedenfor.  De fleste oppgavene er gjengitt med alle vedlegg, men på de største oppgavene har vi måttet komprimere bilder og/eller fjerne vedleggene for å kunne laste inn oppgavene. Dersom det er ønskelig å lese oppgavene i fullversjon med vedlegg der disse er utelatt, kan man søke opp komplett oppgave i BIBSYS Brage.

En del studenter har også bidratt med vitenskaplige artikler, -paper, til ulike konferanser både i innland og utland og finnes derfor i oversikten over vitenskaplige artikler *her*.

Oppgave Forfatter År
Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326