OSCAR i Prosjektledelse

OSCAR har nådd forsiden av Prosjektledelse. I artikkelen fokuseres det mye på hva som er verdi og hvordan verdi skapes.

Forskningen har vist at det finnes fire grunnpilarer for verdiskaping

  • Funksjon
  • Emosjon
  • Intensjon
  • Innovasjon

For å få til verdiskapning må det defineres verdimål allerede i tidligfase. Implementering av verdimål som en styringsparameter, er skjematisk vist i Best Value Approach-metoden, som diskuteres nærmere i artikkelen.

Les artikkelen her.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326