VH4

Frokostmøte Oscar – Verdihjulet OsloMet 18. sept 2018

Verdihjulet ruller og bidrar til økt verdiskaping for eiere og brukere av bygg

Bli kjent med forskningsprosjektet Oscar, de viktigste funnene og Verdihjulet, som vil hjelpe eiere og brukere til å ta bedre beslutninger og gjennomføre tiltak som øker byggeprosjektenes verdiskaping.

Sted: Oslo Met, Pilestredet 35, auditorium PH131 (nærmest svingdøren mot SAS-hotellet)Dato og tid: tirsdag 18. september 2018 kl. 07.30 – 10.15

Forskningsprosjektet Oscar (2014-2018) med et tyvetalls partnere fra akademia, privat næringsliv og offentlig forvaltning, som er finansiert av Norges forskningsråd, ble etablert på bakgrunn av en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom hvordan vi utformer og drifter våre nærings- og formålsbygg – og hvilke verdier den virksomheten som eier og bruker disse arealene produserer. For å få gode, tilpasningsdyktige og brukbare bygg trengs det kompetente aktører, både hos eiere, brukere, arkitekter, rådgivere og entreprenører, som har gode verktøy   for beslutningsstøtte og kan kommunisere dette i prosjekter og prosesser. I tillegg trengs det kompetente aktører til å forvalte, drifte og vedlikeholde de ferdige byggene. For nærmere informasjon om Oscar, trykk her 

PÅMELDING

Agenda

07:30 – 08:00: Mingling med morgenmat

08:00 – 08:10: Velkommen til OsloMet, V/Knut Boge, Handelshøyskolen ved OsloMet

08:10 – 08:25: Hvorfor, hva og hvem er OSCAR? V/ Svein Bjørberg, Multiconsult/NTNU

08:25 – 08:40: Viktige funn i forskningsprosjektet Oscar Knut Boge

08:40 – 09:20: Verdihjulet ruller – bruk det for å øke byggenes verdiskaping for eiere og brukere, V/Amin Haddadi, Multiconsult/NTNU

  • En runde med verdihjulet
  • OSCAR value
  • Byggordboka

09:20 – 09:40: Facility Managements plass på verdihjulet, V/Svein Bjørberg

  • I alle fasene

09:40 – 09:55: Hjulet skal rulle videre, V/ Svein Bjørberg

  • Følgeprosjekt
  • Løpende påfyll

09:55 – 10:15: Avsluttende replikker

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326