cib2016-illustrasjon

OSCAR leverer beste paper på internasjonal konferanse

cib2016-illustrasjonUnder CIB World Building Congress 2016, som ble avholdt i mai/juni i Tampere i Finland, stilte OSCAR med paperet “Contradictions of interests in early phase of real estate projects – What adds value for owners and users?” av Marit Støre Valen (NTNU), Knut Boge (HiOA) og Margrethe Foss (Multiconsult). Paperet er basert på resultater og funn fra delprosjekt 1 – Tidligfase.

Les mer om paperet og konferansen her.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326