front-banner

To år har gått – Dette er verdi i byggeprosjekter!

Det er gått to år siden OSCAR ble satt i gang. Siden den gang har fokuset på verdi og verdiskaping for eiere og brukere av bygninger økt, og stadig flere aktører har dette som et viktig fokus i sine prosjekter. Men hva er egentlig verdi?

Mange har ikke noe tydelig svar på dette, men gjennom delprosjektene 1 Tidligfase og 2 Gjennomføringsmodeller og -prosesser er flere av verdiparameterne definert. Konklusjonen nå er at næringen sammen må ta i et tak for å få til den kulturendringen som trengs for å kunne optimalisere verdiskaping i prosjekter.

Les gjesteartikkelen på bygg.no, skrevet av Jill Kristina Nordhus og Svein Bjørberg, om OSCARs resultater og funn etter to år.

 

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326