Delprosjekt 3

Metoder og verktøy

Utvikling av metoder og verktøy vil i stor grad basere seg på resultater fra delprosjekt 1 og 2. Forskningsspørsmålene som skal besvares i Delprosjekt 3 Verktøy og metoder ble formulert som følgende:

Hvordan kan resultatene fra Oscar nyttiggjøres i praksis?

  • Hvordan kan identifiserte behov for metoder og verktøy fra DP1 og DP2 implementeres i OSCAR «verktøykassen»?

Hvilke metoder er viktige for å sikre verdi for eier og bruker?

  • Ta i bruk eksisterende eller utvikle nye metoder der det det i dag er mangelfullt
  • Hvilke verktøy kan benyttes for å understøtte metodikken? Linker til eksisterende og utvikle verktøy på grunnlag av resultater fra DP1 og DP2

Hvordan kan mål og premisser fra tidligfase overføres gjennom prosessen til bruksfasen og tilbake?

  • Til byggeprosessen (steg 4-6) og hva overføres til bruksfasen (steg 7)?
  • Hvilken informasjon fra bruksfasen skal ligge til grunn i tidligfase?

Resultatet av delprosjekt 3 finnes i www.Verdihjulet.no – en veileder for HVORDAN du kan skape verdi for eier og bruker.  *Websiden er under utvikling men vil bli tilgjengelig snart!

 

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326