header_image

Organisering

Organisasjon og roller i Oscar-prosjektet er vist i organisasjonskartet under.

Organisasjon og roller 640 x 640

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326