front-banner

Fremdrift

Prosjektet sin overordnete plan for aktiviteter og fremdrift følger under. Prosjektperioden er fra 3.2.2014 til 31.12.2017, og har et samlet volum på ca. 17 mill. NOK. Prosjektet er et BIA-prosjekt Norges Forskningsråd.

Aktiviteter og fremdrift ny

 

 

 

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326