header_image

Studenter

Studenter og studentoppgaver er av stor betydning for forskningen i Oscar. Bransjen er avhengig av dem som kan tenke nye tanker og utfordre etablerte standarder. Vi har til enhver tid engasjerte studenter på Phd-, master- og Bachelor-nivå. En oversikt over gjennomførte studentarbeider finner du her, mens du finner informasjon om pågående studentarbeider her.

På denne siden kan du bli kjent med våre studenter.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326