SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, byggeprosess, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur.

Vi utfører forskning og utvikling for offentlige etater, byggenæringen og andre. Utvikling av nye produkter og løsninger foregår i et nært samarbeid med våre kunder. Vår tette kontakt med NTNU og SINTEF for øvrig gjør at vi har kompetanse og laboratorier for å løse de fleste utfordringer. Vi løser problemer for kundene våre gjennom oppdragsforskning innenfor feltene energi og innemiljø, arkitektur, byggeprosess og miljø. Målet er å bidra til å forme framtidas bygde miljø slik at det blir vakkert, funksjonelt og bærekraftig.

 

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326