Ø.M. Fjell

Ø.M. Fjeld er en ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsaktør på Indre Østlandet med hovedkontor på Kongsvinger. Selskapet har regionskontorer på Romerike og Hamar samt datterselskapene Evensen & Evensen på Lillehammer og Wito på Skotterud.

Ø.M. Fjeld er en familieeid virksomhet med lokal forankring som har historie tilbake til 1948. Selskapene i Ø. M Fjeld har nærmere 350 ansatte.

Gjennom sitt holdingselskap eier Ø.M. Fjeld 43 % av KB Gruppen Kongsvinger og 15,47 % av entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen. Eierrelatert omsetning gjennom ØMF Holding er på mer enn 4 milliarder kroner hvorav egen entreprenørvirksomhet forventer å omsette for nærmere 1 mrd. kroner i 2013.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326