NTNU

NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport driver forskning, undervisning og formidling innen fagområdene Bygg- og anleggsteknikk, Geoteknikk, Marin byggeteknikk og Veg, transport og geomatikk. Instituttet utdanner hvert år ca 100 sivilingeniører til BAE næringen. Instituttet samarbeider på en rekke områder tett med næringen.

Et viktig samarbeidsområde er utdanning av phd-kandidater. Målgruppe for instituttets virksomhet er aktørene i BAE næringen, både offentlige og private, både prosjekteiere/ eiendomsforvaltere, byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører. Instituttet har samarbeidsavtaler med mange av de store aktørene i privat og offentlig sektor innen instituttets fagområder.

Innen prosjektet det søkes støtte til er faggruppe for Bygg og anleggsteknikk den aktuelle faggruppen ved instituttet. Faggruppen dekker områder som prosjektledelse, produksjonsledelse, prosjekteringsledelse, anleggsteknikk, bygningsforvaltning og ombyggingsteknikk.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326