NBEF

NBEF har som formål å

  1. Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomsledelse
  2. Bistå medlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet og medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging
  3. Definere og sette agenda for byggherre-, eier- og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler
  4. Formidle eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet.

NBEF består av ca 125 virksomheter som er eid av både offentlige og private aktører spredt over hele Norge. NBEF har som en av våre hovedmålsettinger å utvikle og formidle beste praksis innen bærekraftig eiendomsledelse. Vi arrangerer en rekke medlemsmøter, kurs og seminarer for å øke våre medlemmers kompetanse, og dette skjer helt uten direkte støtte fra noen offentlig myndighet. Vi har løpende kontakt med medlemmer og andre markedsaktører for å få tilgang på caser og resultater fra pågående og kommende FoU-prosjekter i privat og offentlig regi. Vi driver også egne utviklingsprosjekter og har utpekt noen strategiske satsningsområder for vårt arbeid:

  • Verdiskaping for eier og bruker
  • Flerfaglig samhandling og digitalisering
  • Livsløpsplanlegging og LCC
  • Bærekraftig potensial, oppgradering og utvikling av eksisterende bygg
Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326