Link Arkitektur

LINK arkitektur AS med det heleide datterselskapet LINK arkitektur AB i Sverige og LINK arkitektur ApS i Danmark er blant de ledende arkitektkontorer i Norden. De 15 avdelingskontorene har i dag ca. 300 medarbeidere. Hovedtyngden av de ansatte er sivilarkitekter, men det er også flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet arkitekturprosjektering. I tillegg til tradisjonell arkitektur, jobber vi innenfor landskap, interiør, maritim arkitektur, areal- og samfunnsplanlegging.

LINK arkitektur har bred faglig kompetanse og stor kapasitet, og arbeider med alle typer prosjekter. Vi har bred erfaring fra gjennomføring av store og komplekse byggeprosjekter innenfor bla. bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, byutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg og utdanning/forskning.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326