Kruse Smith

Kruse Smith er Norges sjette største entreprenør og en betydelig eiendomsutvikler. Konsernets primære markedsområde er Sør-Norge, men engasjementet strekker seg over hele landet. Selskapet har delt sin aktivitet inn i forretningsområdene bygg, byggfornyelse, anlegg og bolig- og eiendomsutvikling

Kruse Smith-konsernet er organisert i forretningsområdene Anlegg, Bygg, Byggfornyelse og Bolig- og eiendomsutvikling.

Våre kunder er både offentlige og private og utfører byggeoppdragene i de fleste entrepriseformer, med hovedvekt på totalentrepriser. De siste årene er flere større prosjekter gjennomført som OPS og i samspill kontrakter.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326