OEC Consulting

OEC Consulting

OEC Gruppen har spesialisert seg på ledelse, planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter, samt rådgivning innen eiendomsledelse og forvaltning, drift og vedlikehold.

OEC Gruppen har bygget opp tunge kompetansemiljøer innenfor segmentene bygg, FDVU, helse, olje, gass, industri, fornybar energi og samferdsel.

OEC Gruppen har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, men er også representert på Sørlandet, i Stavanger og i Danmark.

OEC Gruppen er en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group. RPS Group har hovedkontor i London og tilbyr prosjektledelse og energirådgivning i store deler av verden. Som en del av RPS Group, kan OEC Gruppen tilby kundene et bredere tjenestespekter innen flere fagområder og med omfattende geografisk rekkevidde. RPS Group har over 5000 ansatte, og har bare siden 2010 påtatt seg prosjekter i 123 land over hele 6 kontinenter.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326