Caverion

Caverion er Norges ledende totaltekniske entreprenør. Vi ivaretar dine verdier gjennom hele livssyklusen for næringsbygg og industrianlegg.

Våre tjenester og tekniske fagområder dekker alle behov gjennom hele livssyklusen for bygg- og industrisegmentet, både innen prosjekt og service. Som en totalteknisk entreprenør kan vi også ta totalansvaret for dine bygg og anlegg gjennom tjenestetilbudet Managed Life Cycle.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326