Main Manager

ICEconsult utvikler MainManager, som er Software til Facility Management

Framtidsvisjonen er å bygge opp enestående kunnskap og verktøy for Facility Management i samarbeid med eksperter og foretak i Europa.

Hensikten er å spare og tilpasse i støttetjenesten hos kundene. Dette gjør vi med innføring av MainManagers testede og enkle arbeidsprosesser.

 

 • Etablert av ingeniører i 1990 – Software selskap
 • Expertområde Fasilitet Management (FM) / FDVU m.m.
 • Startede MainManager (MM) utvikling i 1994
 • Første WEB baserte løsningen i 2002
 • Utleie og hosting av MainManager til kunder fra 2004
 • MM hoster over 30.000 eiendommer i DK, UK, SE og IS
 • Vi er profesjonelt involvert i FM arbeid i Norden og i FM undervisning
 • Vi rådgiver og iverksetter løsningen hos kunder
 • Vi har partnere i andre land
 • Vi er (i okt 2013) ca. 40 profesjonelle ansatte i IS, DK, NO og UK (partner)
 • Oppstart i Norge 2011
 • Statsbygg, NO februar 2012 – konkurranse
 • Kristiansand kommune NO – mai 2012 – konkurranse, pilot prosjekt
 • Hedmark fylkeskommune – juni 2013, NO
Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326