header_image

Kontakt

Besøksadresse

Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo

Postadresse

Multiconsult
Postboks 265 Skøyen
0213 Oslo

Telefon

+47 21 58 50 00

E-post

oslo@multiconsult.no

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326