Årskonferanse 2015- Oscar og vennene hans

Scandic Fornebu Hotell, tirsdag 27. oktober 2015

OSCAR er et forskningsprosjekt som handler om «Verdi for eier, bruker og samfunnet».  Navnet «OSCAR» har forankring i utsagn fra Oscar Wilde: “A fool is a man who knows the price of everything, but the value of nothing”. Målet med Oscar er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom dets levetid.

Det er en erkjennelse om en klar sammenheng mellom hvordan vi utformer og drifter våre nærings- og yrkesbygg – og hvilke verdier den virksomheten som eier og bruker disse arealene produserer. For å få gode, tilpasningsdyktige og brukbare bygg trengs det kompetente aktører, både hos eiere, brukere, arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører, som har gode verktøy for beslutningsstøtte og kan kommunisere dette i prosjekter og prosesser.

Agenda

agenda årskonferansen

Øvrig info

Meld deg på konferansen her

Deltakeravgift:

  • OSCAR-partner: kr. 750,- + mva (selvkost dagpakke)
  • Ikke partnere: kr. 2000,- + mva
  • Studenter: Gratis
Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326